Samarbeidspartnere

Vi er opptatt av å bidra til en ren bransje med gode arbeidsvilkår og kvalitet i de tjenestene vi leverer.

 • Arbeidstilsynet

  Renholdsbransjen har lenge vært kjent som en bransje med mye rot og dårlige arbeidsforhold. Derfor er det innført krav om at alle bedrifter som tilbyr renholdstjenster skal være godkjent av og registrert hos arbeidstilsynet. For å bli godkjent må bedriften blant annet følge allmengjort tariff, ha bedriftshelsetjeneste, korrekte ansettelseskontrakter og ellers tilby ordnede ansettelsesforhold.

 • NHO Service og Handel

  Vi ønsker å bidra til en seriøs bransje med ordnede arbeidsforhold og trygghet både for kunder og ansatte. Samarbeidsmodellen vi har i Norge med trepartssamarbeidet mellom fagforeninger, arbeidsgiveroganisasjoner og staten er en samfunnskontrakt som bidrar til ordede forhold på arbeidsmarkedet. Vi ønsker å være en aktiv bidragsyter i dette samarbeidet og er derfor medlem av NHO Service.

 • Lilleborg

  Kvalitet er viktig for oss, derfor har vi valgt Lilleborg som vår hovedleverandør av rengjøringskjemikalier. Lilleborg gjennomfører også jevnlig opplæring for alle våre ansatte i riktig bruk av rengjøringsmidler.

 • If

  Våre renholdere er forsiktige og vi forsøker alltid å behandle alt i hjemmet ditt så forsiktig som mulig, men uhell kan skje. Derfor har vi tegnet ansvarsforsikring hos If Skadeforsikring. Forsikringen dekker skade på dine eiendeler og bolig samt tap av nøkler.