Avtalevilkår Privatrenhold AS

Sist oppdatert: 01.04.2017.

 1. Disse avtalevilkår gjelder mellom privatperson som kunde og Privatrenhold AS (917703590) som leverandør.
 2. Bestilling av tjenester skjer via Privatrenhold.no, på mail eller på telefon. Privatrenhold bekrefter alltid bestilling skriftlig.
 3. Bestilling og bestillingsbekreftelse angir beregnet tidsforbruk. Fakturering skjer basert på faktisk tidsforbruk. Ved avtale om fastpris faktureres avtalt pris uavhengig av faktisk tidsbruk.
 4. Kunde faktureres ved hvert servicetilfelle. Faktura forfaller med 10 dagers betalingsfrist.
 5. Ved avtale om fast renhold løper avtalen frem til den sies opp av en av partene. Gjensidig oppsigelsestid er 14 dager fra oppsigelsestid. Fast renhold innenfor oppsigelsestiden vil leveres som planlagt.
 6. Ved Flyttevask gjelder vår 100% fornøydhetsgaranti. Er det noe du ikke er fornøyd med, kommer vi og ordner opp innen utløpet av neste virkedag etter at du har meldt ifra. Dersom det ikke er mulig å komplettere renholdet gis rimelig prisavslag i forhold til mangelen. Prisavslag er begrenset til maks 25 prosent av avtalt pris for flyttevasken.
 7. Dersom avtalt renhold ikke kan utføres på grunn av forhold utenfor Privatrenholds kontroll faktureres full kostnad for bestilt tid.
 8. Ved tvist vedrørende kundeforholdet skal Oslo tingrett være verneting.

Om personvern

 1. Privatrenhold behandler kundedata elektronisk og samler alle kundedata i egen kundedatabase.
 2. Innsamlede kundedata benyttes kun til oppfyllelse av bestilte oppdrag samt til oppfølgende markedsføring av Privatrenholds tjenester.
 3. Innsamlede kundedata videreselges eller overlates ikke for tredjeparts bruk.