Avtalevilkår Privatrenhold AS

Sist oppdatert: 09.11.2017.

 1. Disse avtalevilkår gjelder mellom privatperson som kunde og Privatrenhold AS (917703590) som leverandør.
 2. Bestilling av tjenester skjer via Privatrenhold.no, på mail eller på telefon. Privatrenhold bekrefter alltid bestilling skriftlig.
 3. Kunde faktureres ved hvert servicetilfelle. Faktura forfaller med 10 dagers betalingsfrist.
 4. Ved tvist vedrørende kundeforholdet skal Oslo tingrett være verneting.

Om tjenesten vaskehjelp

 1. Bestilling og bestillingsbekreftelse angir normalt beregnet tidsforbruk for oppdraget. Fakturering skjer basert på faktisk tidsforbruk. Vi fakturerer for hver påbegynte halvtime. Dersom det er avtalt fastpris faktureres avtalt pris uavhengig av faktisk tidsbruk.
 2. Ved avtale om fast renhold løper avtalen frem til den sies opp av en av partene. Gjensidig oppsigelsestid er 14 dager fra oppsigelsestid. Fast renhold innenfor oppsigelsestiden vil leveres som planlagt.
 3. Dersom avtalt renhold ikke kan utføres på grunn av forhold utenfor Privatrenholds kontroll faktureres full kostnad for bestilt tid.
 4. Fast vaskehjelp kan avbestilles inntil en uke før avtalt tidspunkt. Dersom avbestilling skjer senere enn en uke faktureres kostnad lik 50% av avtalt pris.

Om tjenesten flyttevask

 1. Ved Flyttevask gjelder vår 100% fornøydhetsgaranti. Er det noe du ikke er fornøyd med, kommer vi og ordner opp innen utløpet av neste virkedag etter at du har meldt ifra. Dersom det ikke er mulig å komplettere renholdet gis rimelig prisavslag i forhold til mangelen. Prisavslag er begrenset til maks 25 prosent av avtalt pris for flyttevasken. For at fornøydhetsgaranti skal gjelde må det ha gått maks fem dager fra utført flyttevask til vi får beskjed.
 2. Fastprisen for flyttevask forutsetter at boligen er umøblert, ryddet og fraflyttet. Det skal ikke stå igjen søppel i leiligheten og alle skap, skuffer o.l skal være tomme. Dersom dette ikke er oppfylt ved avtalt tidspunkt for oppstart av flyttevask vil det påløpe normal timepris for den ekstra tiden det tar å utføre oppdraget.
 3. Dersom flyttevask ikke kan utføres på grunn av forhold som kunden er ansvarlig for faktureres kostnad lik 50% av avtalt pris.
 4. Flyttevask kan avbestilles inntil en uke før avtalt tidspunkt. Dersom avbestilling skjer senere enn en uke faktureres kostnad lik 50% av avtalt pris.

Om tjenesten storrengjøring

 1. «Storrengjøring» dekker tjenestene storrengjøring, julevask, vårrengjøring, visningsvask og vindusvask.
 2. Bestilling og bestillingsbekreftelse angir normalt beregnet tidsforbruk for oppdraget. Fakturering skjer basert på faktisk tidsforbruk. Vi fakturerer for hver påbegynte halvtime. Dersom det er avtalt fastpris faktureres avtalt pris uavhengig av faktisk tidsbruk.
 3. Dersom storrengjøring ikke kan utføres på grunn av forhold som kunden er ansvarlig for faktureres kostnad lik 50% av avtalt pris.
 4. Storrengjøring kan avbestilles inntil en uke før avtalt tidspunkt. Dersom avbestilling skjer senere enn en uke faktureres kostnad lik 50% av avtalt pris.

Om personvern

 1. Privatrenhold behandler kundedata elektronisk og samler alle kundedata i egen kundedatabase.
 2. Innsamlede kundedata benyttes kun til oppfyllelse av bestilte oppdrag samt til oppfølgende markedsføring av Privatrenholds tjenester.
 3. Innsamlede kundedata videreselges eller overlates ikke for tredjeparts bruk.